среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie sztachety z plastyku na plot i bramę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy szczególne przypadki.

Projekotwanie plot PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to ani raportowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne przypadki.

Balaski plastikowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma graniczącymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachety z plastyku na plot i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno określać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji i planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do stawiania sztachety PVC na plot i furtę sztachetowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak projektowane balustrady Winylowe na plot i furtę ze sztachet jest niezgodne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku kiedy przewidywane plot z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachetprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий